oligopol

Home Despre Noi Contact

 

 

 

Documente necesare: :

Copia actului de identitate
Copia actului de detinere a spatiului (extras CF actualizat/actul de vânzare-cumparare in forma autentica, contract de inchiriere/comodat)
Copia actului de identitate a proprietarului (dupa caz)
Acordul scris al proprietarului (dupa caz)
Procura insotita de copia actului de identitate a persoanei inputernicite (daca contractual este semnat de un imputernicit)
Planul de incadrare in zona; Planul de situatie scara 1:500 din documentatia cadastrala a proprietatii, continând inventarul punctelor de pe perimetrul corpului de proprietate, in sistem de coordonate Stereografic 1970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Despre Noi Informatii Consumatori Info Clienti Noi Preturi Legi Contact

© 2010 Oligopol SRL Toate Drepturile Rezervate Harta site Web Design byclick.ro