oligopol

Home Despre Noi Contact

Principalele conditii generale de contractare, inclusiv durata
contractului, conditiile de reînnoire si renuntare la servicii,
denuntarea unilaterala a contractului sunt prevazute in clauze ale
contractului de furnizare gaze naturale, cum ar fi:

1. Obiectul contractului;
2. Durata contractului;
3. Conditii de facturare si termenul de plata, garantii;
4. Graficului de furnizare a cantitatilor de gaze naturale contractate la locul de
consum este convenit de parti si anexat contractului, cu exceptia cazurilor de
limitare si întrerupere prevazute în contract;
5. Masurarea gazelor naturale consumate se realizeaza in punctul/punctele de
predare/preluare comerciala, de catre operatorul licentiat al sistemului de
distributie sau al sistemului de transport;
6. Furnizorul incheie cu operatorii licentiati contracte pentru servicii de
distributie, transport și inmagazinare gaze naturale, in scopul asigurarii acestor
servicii catre client;
7. Tarifele aferente serviciilor de distributie, transport și inmagazinare, incasate
de catre Furnizor se vor deconta operatorilor licentiati care asigura aceste
servicii;
8. Exploatarea sistemelor de distributie și transport gaze naturale reprezinta
obligatia operatorilor licentiati de distributie, respectiv de transport;
9. Furnizorul nu poate fi responsabil de exploatarea in conditii
necorespunzatoare a sistemelor de distributie, respectiv transport;
10. Furnizorul factureaza clientului gazele naturale livrate și serviciile prestate
pe baza cantitatilor transmise de operatorul de distributie/operatorul de transport;
11. Parametrii tehnici de livrare la punctele de predare/preluare (presiune, debit)
sunt asigurati de operatorul sistemului de distributie sau a sistemului de
transport in functie de modul de racordare a clientului și sunt detaliati in cadrul
anexei la contract;
12. Conditii de incetare ale contractului.

 


Despre Noi Informatii Consumatori Info Clienti Noi Preturi Legi Contact

© 2010 Oligopol SRL Toate Drepturile Rezervate Harta site Web Design byclick.ro