oligopol

Home Despre Noi Contact

Drepturile si obligatiile consumatorului casnic de gaze naturale
Consumatorul casnic are urmatoarele drepturi:
 • Sa fie alimentat cu gaze naturale in temeiul contractului de furnizare
 • Sa solicite furnizorului intreruperea alimentarii cu gaze naturale, inclusiv in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor proprii
 • Sa transmita indexul echipamentului de masurare, determinat lunar prin autocitire, in conditiile si la termenele precizate de furnizor
 • Drepturile corelative obligatiilor furnizorului
 • Sa solicite informatii cu privire la serviciul de furnizare reglementata
Consumatorul casnic are urmatoarele obligatii:
 • sa achite integral si la termen factura emisa de furnizor, reprezentand contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, precum si,dupa caz, a majorarilor de intarziere aferente
 • a foloseasca exclusiv aparate de utilizare, care respecta cerintele legislatiei in vigoare, sa efectueze verificarea periodica a acestora in conformitate cu reglementarile in vigoare si sa nu realizeze interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
 • sa suporte cheltuielile legate de instalatia de utilizare
 • sa nu deterioreze echipamentul de masurare, sigiliile metrologice, precum si toate celelalte instalatii ale operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului
 • sa efectueze modificarile instalatiei de utilizare numai pe baza aprobarilor legale si numai cu operatori economici autorizati de autoritatea competenta
 • sa sesizeze imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea echipamentului de masurare sau a instalatiei de utilizare
 • sa permita accesul in vederea citirii indexului echipamentului de masurare, pe perioada derularii contractului, in situatia in care echipamentul de masurare se afla pe proprietatea consumatorului
 • sa notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevazute in contractul de furnizare
Drepturile si obligatiile consumatorului noncasnic de gaze naturale
Consumatorul noncasnic are urmatoarele drepturi:
 • sa fie alimentat cu gaze naturale in conformitate cu prevederile contractului de furnizare
 • sa solicite furnizorului intreruperea alimentarii cu gaze naturale
 • sa solicite inlocuirea echipamentului de masurare, pe cheltuiala sa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
 • sa transmita indexul echipamentului de masurare, determinat lunar prin autocitire, in conditiile si la termenele precizate de furnizor
 • sa aiba acces la aparatele de masurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, in prezenta personalului imputernicit al furnizorului/operatorului sistemului de distributie/transport al gazelor naturale
 • toate celelalte drepturi corelative obligatiilor furnizorului
Consumatorul noncasnic are urmatoarele obligatii:
 • sa achite integral si la termen factura emisa de furnizor, reprezentand contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, precum si dupa caz, majorarile de intarziere aferente
 • sa foloseasca exclusiv aparatele de utilizare care respecta cerintele legislatiei in vigoare si sa nu realizeze interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale
 • sa nu revanda gazele naturale contractate
 • sa suporte cheltuielile aferente verificarii metrologice a echipamentului de masurare aflat in proprietatea sa, inclusiv a reparatiilor necesare mentinerii in clasa de exactitate
 • sa sesizeze imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea echipamentului de masurare si sa asigure accesul imputernicitului operatorului de sistem la acesta
 • sa permita accesul in vederea citirii indexului echipamentului de masurare, in orice moment pe perioada derularii contractului, in situatia in care echipamentul de masurare se afla pe proprietatea consumatorului
 • sa notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevazute in contractul de furnizare.

 

 

 


Despre Noi Informatii Consumatori Info Clienti Noi Preturi Legi Contact

© 2010 Oligopol SRL Toate Drepturile Rezervate Harta site Web Design byclick.ro